Ugiftes / samlevendes køb af bolig

Det kan synes underligt, at ugifte samlevende skal tage andre forholdsregler end almindeligt gifte par, når parret som ikke er gift sammen skal købe en bolig. Det hænger sammen med det faktum, at der ikke gælder de samme regler for ugifte par som for gifte par med hensyn til arveret. Hvor gifte par automatisk arver fra hinanden, da gælder dette ingenlunde for ugifte par.

Hvis I, som et ugift par, påtænker at købe en lejlighed eller et hus sammen, bør I læse med her, så I kan blive klogere på, hvorledes I bliver i stand til at kunne sikre hinanden ved dødsfald. I skal også være opmærksomme på, at I ikke er underlagt de samme reguleringsmekanismer med hensyn til deling af bo, formue og så videre, såfremt jeres forhold ophører, og I skal flytte fra huset eller lejligheden.

Begge disse forhold kræver, at I aktivt tager stilling til, hvordan I bedst håndterer eventuelle fremtidige problemer af den slags. Heldigvis kan jeres juridiske retsstilling forbedres ved oprettelse af et udvidet samlevertestamente og en samejeoverenskomst.

Opret et udvidet samlevertestamente

Den bedste måde at opnå fuld arveret efter sin samlever på er ved at gifte sig med hinanden. Hvis du og din partner af den ene eller anden grund ikke ønsker dette, er der heldigvis en anden mulighed. I kan oprette et udvidet samlevertestamente, hvor I ser til, at I kommer til at arve efter hinanden. Der er blot den hage ved det udvidede samlevertestamente, at I skal opfylde en række betingelser for at være juridisk berettigede til at oprette det. Disse er som følger:

  • I skal have fælles barn eller børn
  • I skal have haft samme folkeregisteradresse i mindst 2 år
  • I må ikke være i familie med hinanden
  • Det udvidede samlevertestamente skal være gensidigt

Såfremt I kan opfylde disse betingelser, er der intet, der hindrer for, at I kan oprette et udvidet samlevertestamente og dermed se til, at I kommer til at arve på samme vis, som var I gift. Dog skal det bemærkes, at ugifte samlevende ikke kan sidde i uskiftet bo.

Gensidigt samlevertestamente

Måske har I ikke børn sammen, eller der er andre forhold, som gør, at I kan oprette et udvidet samlevertestamente. Da kan I i stedet oprette et gensidigt samlevertestamente, som stadig gør, at I kan sikre hinanden ved den enes bortgang. Dog har denne form for testamente ikke de samme fordele som det beskrevet før. Blandt andet eksisterer der ikke mulighed for udtagelsesret eller suppleringsarv.

Hvad er en samejeoverenskomst?

Når du og din partner skal købe hus eller lejlighed, gør I jer sjældent tanker om, at forholdet en dag kan ende, og I bliver nødt til at finde ud af, hvordan I gør med jeres fælles ejendom. Hvor disse forhold er reguleret blandt gifte par, forholder det sig igen anderledes for ugifte par.

En samejeoverenskomst er grundlæggende en overenskomst mellem 2 eller flere parter, som i fællesskab indgår i et ejerforhold. Samejeoverenskomsten kan eksempelvis indeholde retningslinjer, der bestemmer, hvordan forskellige udgifter skal fordeles blandt de ejende parter. Men hvad angår ugifte samlevende er det meget relevant at rette blikket mod aftaler, der kan indgås i tilfælde af, at samværet ophører. Der kan for eksempel laves en aftale om, hvem der skal blive boende i huset eller lejligheden, såfremt forholdet ophører – eller om ejendommen skal sælges. Det er en aftale, som er med til at sikre, at begge parter kan slippe økonomisk helskindet gennem en periode, hvor samlivet ophører.

Hos Hviid advokater har vi mange års erfaring både som boligadvokater og ikke mindst i forbindelse med udarbejdelse af testamenter. Vi er derfor altid klar til at hjælpe jer igennem hvert et led i jeres kommende bolighandel, så I får den bedste oplevelse og den størst mulige tryghed.