Advokatforbehold

Når du handler fast ejendom, er mulighed for at indsætte et advokatforbehold i købsaftalen. Dermed er du som køber af eksempelvis et hus på forhånd sikret nogle fordele, som betyder, at hushandlen kan foretages på både et sikrere og mere solidt grundlag.

Advokatforbeholdet kan tegnes af både køber og sælger, men det er mest normalt, at det er køber, som gør brug af muligheden. Advokatforbeholdet indebærer, at eksempelvis købers advokat skal godkende en købsaftale, inden den kan endeligt godkendes.

Oprettelse af købers advokatforbehold

Handel med fast ejendom og køb af hus eller lejlighed er for mange mennesker den største enkelte investering, de gør i deres liv. Derfor er det også af yderste vigtighed, at handlen kommer til at foregå på så gode vilkår som muligt. En hushandel er en indviklet affære, hvor du som køber skal tage stilling til en række af indviklede dokumenter af fortrinsvis økonomisk og juridisk karakter.

Skulle det ulykkelige ske, at du i kampens hede kommer til at skrive under på handlen, men at du af forskellige årsager ser dig nødsaget til at sige nej tak alligevel, da er det godt med et advokatforbehold. Advokatforbeholdet ikke alene beskytter din ret til at fortryde – den beskytter dig også mod uhensigtsmæssige formuleringer eller krav i en købsaftale, som først opdages, når din advokat har gennemlæst dokumentet.

Det betyder altså, at køberen efter at have underskrevet købsaftalen i ro og mag kan gennemgå denne med sin advokat. Hvis advokaten finder, at der er så mange uregelmæssigheder, at handlen ikke skal gå igennem, er du med et advokatforbehold sikret din ret til at fortryde.

Sælger kan også oprette et advokatforbehold

Nu er det sådan, at det ikke blot er køber, som kan oprette et advokatforbehold. Det kan sælger også, omend sælger benytter sig mindre af det køber. Dog kan det selvfølgelig ske, at sælger i samråd med sin advokat også finder ud af, at han eller hun alligevel ikke ønsker at sælge sit hus eller lejlighed.

Du skal huske på, at der pludseligt kan ske et eller andet, som fører til, at du ikke ønsker handlen gennemført alligevel. Uden et advokatforbehold har sælger ikke nogen muligheder for at fortryde handlen, og denne er nødsaget til at lade handlen gå igennem. Det kan skabe mange problemer, hvis du alligevel ikke kan flytte eller af andre årsager fortryder handlen.

Købers fortrydelsesret

En anden vigtig detalje angående køb og salg af fast ejendom og ikke mindst muligheden for at fortryde en allerede indgået handel er den såkaldte fortrydelsesret. Denne gælder kun for køber og er indrettet således, at køber kan fortryde handlen, men skal betale bod til sælger på 1% af købssummen. Det kan meget hurtigt blive til mange penge, der så at sige ikke bringer noget med sig. Derfor skal du som køber være meget opmærksom på at få oprettet et advokatforbehold.

Sælger derimod har ingen fortrydelsesret, hvilket betyder, at denne ikke har den ringeste mulighed for at tilbagekalde en eventuel allerede indgået handel. Som sælger skal du vide, at du ikke kan betale bod til køber ved fortrydelse, men er nødt til at lade handlen gå igennem.

Kontakt en boligadvokat

Et boligkøb er en kompliceret affære, og du bør sætte dig grundigt ind i, hvordan det foregår. Men på grund af handlens kompleksitet, er det absolut en god idé og ikke mindst en god investering i fremtiden, at du sørger for at rådføre dig med en boligadvokat. Advokaten har den nødvendige ekspertise og erfaring og er i stand til at give dig professionel og objektiv hjælp, så du kan få købt dit hus eller din lejlighed på bedst mulige vis.